CZ | EN | DE | PL | RU

Údolí Říčky a Rakovce - přírodní parky na dosah!

Přírodní park Údolí Říčky – romantické louky a mokřady

Areál Říčky je součástí tohoto přírodního parku. Toto údolí se line od Areálu Říčky podél meandrujícího potoka v délce 20 km, až do Mariánského údolí nedaleko města Brna. Tato zalesněná oblast je hezká na pohled první a poučná na pohled druhý, neboť se tu nachází mnoho vzácných živočichů a rostlin, se kterými se můžete seznámit „tváří v tvář“.

Jižní částí parku, pod Hádeckým rybníkem, protéká potok Říčka do krasového území s mnoha jeskyněmi. Veřejnosti je zpřístupněná jedna z nich - jeskyně Pekárna. 

V blízkosti Areálu Říčky se také nachází vydatný pramen pitné vody, který nese jméno Miluška a je od ubytovacího areálu vzdálen pouhých 500m. V případě zájmu o koupání je k dispozici i rybník Pod Hádkem, který je ve vzdálenosti 8km od Areálu Říčky. Po aktivním sportování je možno občerstvit se v tamní restauraci s letní zahrádkou a poté se procházkou vrátit do Areálu Říčky.

 

Přírodní park Rakovecké údolí – skalní seskupení s výhledy do údolí

Nachází se severně od Areálu Říčky, ve vzdálenosti asi 1 km. Je jedním z nejkrásnějších a největších kaňonovitých údolí Drahanské vrchoviny. Meandrující potok Rakovec s vějířem vlhkých luk a bílým kobercem bledulí, kterých tu na jaře vykvétají tisíce. Slepencová skaliska, suťová pole, přirozené bučiny i artézský pramen. To vše najdete v takřka 14 km dlouhém údolí táhnoucím se od Jedovnic po Račice. 

Nejvýznamnější dominantou parku jsou však skalní seskupení, které jsou z přírodního slepence a skýtají malebný pohled do údolí.

Rakovecké údolí je zajímavé nejen přírodou, ale i historií. Svůj otisk zde zanechali Keltové, později zas středověcí osadníci, kteří zde založili vesnice Budkovan, Vilémov, nedaleko Račic osadu Sokolí a především pak slavný Bystřec. Středověkou ves, která se díky archeologovi Ludvíku Belcredimu, proslavila po celé Evropě. Více na http://www.rakoveckeudoli.cz

Prozkoumejte krásy moravské přírody s Areálem Říčky, který levně ubytuje vás i vaše přátele!